ISAAC konferencija 2018

ISAAC konferencija 2018

Svjetsko udruženje za potpomognutu komunikaciju (ISAAC) organiziralo je u srpnju 2018. godine u Australiji Međunarodnu konferenciju za potpomognutu komunikaciju. Tema ovogodišnje konferencije glasila je AACcess All Areas čime je naglašena potreba za jednakim pristupom svim područjima života osoba koje koriste

Donacija asistivne tehnologije

Donacija asistivne tehnologije

Krajem 2017. godine i početkom 2018. godine ustanovama, institucijama i udrugama uključenima u Program predana je UNICEF-ova velika donacija koja je realizirana zahvaljujući donacijama građana i tvrtki. Svi sudionici programa, stručnjaci koji rade s djecom s razvojnim odstupanjima predškolske dobi,