1. Pravo ulaziti u socijalne interakcije, održavati socijalnu bliskost i izgrađivati odnose
 2. Pravo zahtijevati željene predmete, ljude, aktivnosti, događaje
 3. Pravo odbiti neželjene predmete, događaje, aktivnosti i izbore
 4. Pravo izraziti osobne interese i osjećaje
 5. Pravo izabrati između smislenih ponuđenih mogućnosti
 6. Pravo komentirati i dijeliti mišljenja
 7. Pravo tražiti i dati informacije, uključujući informacije o promjenama u okolini i rutinama
 8. Pravo biti informiran o ljudima i događajima u nečijem životu
 9. Pravo na podršku i intervenciju s ciljem unapređenja komunikacijskih vještina
 10. Pravo na odgovor na komunikaciju iako možda druga strana nije u mogućnosti ispuniti zahtjev
 11. Pravo na stalan pristup i mogućnost korištenja potpomognute komunikacije i asistivne tehnologije
 12. Pravo imati pristup okolini, interakcijama i prilikama koje potiču komunikaciju te promiču sudjelovanje ravnopravnih komunikacijskih partnera, uključujući vršnjake
 13. Pravo na odnošenje s dostojanstvom te obraćanje s poštovanjem i pristojnošću
 14. Pravo na direktno obraćanja te negovorenje u trećem licu o osobi dok je prisutna
 15. Pravo na jasnu, smislenu te kulturno i jezično primjerenu komunikaciju

National Joint Committee for the Communication Needs of Persons With Severe Disabilities (NJC), 2015.