Krajem siječnja 2018. godine završen je ciklus edukacija i mentoriranja u okivru programa “Primjena potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije” koji se odvijao u četiri regije Hrvatske (Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku) te Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra.

Sveukupno je 132 stručnjaka iz 32 institucije sudjelovalo u programu i na taj način ojačalo svoje kapacitete za primjenu potpomognute komunikacije u programima rane intervencije. Stručnjaci koji čine mulstidisciplinarni tim za pružanje usluga potpomognute komunikacije (logopedi, edukacijski rehabilitatori, radni terapeuti i psiholozi) edukacijama i mentorskim radionicama stekli su znanja o načelima rane intervencije i timskog rada, obilježjima razvojnih profila i njihovog prepoznavanja, određivanju intervencijskih ciljeva i odabiru metoda potpomognute komunikacije, postojećim ICT rješenjima i asistivnoj tehnologiji te procesu pronalaženja odgovarajućeg ICT i asistivnog rješenja za poticanje individualnih potreba djeteta.

Stjecanje znanja i vještina u širokom području potpomognute komunikacije temelj je podizanja razina kvalitete usluga potpomognute komunikacije i time zadovoljenja osnovnih prava djeteta na komunikaciju.

Ovim putem zahvaljujemo svim ustanovama domaćinima koji su prostorno i organizacijski podržali provedbu programskih aktivnosti:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gđa. Antonija Žižak, dekanica

Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači u Splitu, gđa. Snježana Čotić, ravnateljica

Dječji vrtić Rijeka, gđa. Davorka Guštin, ravnateljica

Slava Raškaj Rijeka,  gđa. Ankica Sušić, ravnateljica

Mala Terezija u Vinkovcima, gđa. Maria Brčić i gđa. Janja Mišić Rudelić, ravnateljica

Opća bolnica Požega, gdin. Zdravko Kolundžić, logoped

Poliklinika Zlatni cekin u Slavonskom Brodu, gdin. Ilija Jerković, ravnatelj

Udruga za ranu intervenciju Osječko-baranjske županije u Osijeku, gđa. Elizabeta Haničar, predsjednica i gđa. Edit Lemal, ravnateljica

 

 

 

Završile edukacije u svim regijama