13373556381963102819fer-logo_

 

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) je vodeća je hrvatska visokoškolska i istraživačka ustanova u području elektrotehnike, računarstva te informacijske i komunikacijske tehnologije. Kao dionik programa usmjeren je na istraživanje i razvoj inovativnih rješenja za potpomognutu komunikaciju zasnovanih na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji.

 

 

Izv. prof. dr. sc. Željka Car
Željka Car (rod. Sever) izvanredna je profesorica na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu gdje radi na Zavodu za telekomunikacije. Voditeljica je Laboratorija za potpomognutu komunikaciju i asistivne tehnologije FER-a. Diplomirala je 1993. godine, magistrirala 1996. i doktorirala 2001. godine na istom fakultetu. Sudjeluje kao istraživač na znanstvenim i tehnološkim projektima pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Hrvatske zaklade za znanost, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Sveučilišta u Zagrebu, projektima financiranim sredstvima Europske Unije (Fond za ulaganje u znanost i inovacije, Europski socijalni fond) te kao voditeljica i istraživač u projektima suradnje s industrijskim partnerima Pokrenula je nacionalno multidisciplinarno istraživanje u području razvoja ICT usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama. Njezini istraživački interesi su programsko inženjerstvo u telekomunikacijama, inovativnih ICT rješenja za potpomognutu komunikaciju, upravljanje projektima, inženjerstvo programskih procesa i telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednošću. Koautorica je većeg broja znanstvenih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima i zbornicima radova s međunarodnih konferencija.
zeljka.car@fer.hr01 6129787
Ivana Rašan. mag. oec.
Ivana Rašan je zaposlena kao asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na Zavodu za telekomunikacije. Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno pohađa interdisciplinarni doktorski studij Komunikologija na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku. Od prosinca 2016. radi na projektu „Pogled u budućnost 2020“ na kojem surađuje s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti. Surađuje i na raznim projektima koji su financirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Na projektu MULTI-SKLAD, financiranom od strane Europskog socijalnog fonda, radila je od rujna 2015. do studenog 2016. Dio radnog vremena radila je kao projektni menadžer, a drugi dio kao edukator te je osmišljavala i održavala edukativne radionice iz područja organizacijskih i mekih vještina za roditelje koji imaju djecu s teškoćama u razvoju. Projektne aktivnosti su se provodile u Zagrebu i Slavonskom Brodu. Na FER-u je počela raditi u travnju 2013. kao projektni menadžer na projektu „Kompetencijska mreža zasnovana na ICT-u za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ na Zavodu za telekomunikacije. Projekt je uspješno završen 2015., a „Kompetencijska mreža zasnovana na ICT-u za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ i dalje aktivno djeluje. Od 2010. do 2013., bila je zaposlena kao stručni suradnik za osiguranje kvalitete u Odjelu za financiranje i ugovaranje EU projekata u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Radila je na Grant i Service ugovorima te koordinaciji revizija. Kao revizor je bila zaposlena od 2009. do 2010. u BDO Croatia d.o.o. te je radila s klijentima iz financijskog sektora i trgovačkim društvima.
ivana.rasan@fer.hr01 6129 248