Program “Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije (PK) kao metode rane intervencije za djecu od 0 do 8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama“ predstavljen je 09. svibnja 2017. godine u udruzi Mala kuća Petrinja povodom obilježavanja 14. godina njihova djelovanja.

 

Mala kuća iz Petrinje jedna je od 13 organizacija civilnog društva koja educira svoje stručnjake o potpomognutoj komunikaciji i ranoj intervenciji u okviru programa “Izgradnja nacionalnih kapacteta za primjenu PK”. Veronika Muža, Jasmina Šakinović i Selma Buljubašić naučena znanja i vještine s edukacija i mentoriranja primjenjuju u svom svakodnevnom radu s djecom od 0 do 8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama, ali isto tako osvještavaju javnost i educiraju roditelje o potpomognutoj komunikaciji i nisko/visokotehnološkim pomagalima. Kao dio tih nastojanja, povodom rođendana Udruge održale su kratko predavanje o potpomognutoj komunikaciji i ICT-AAC aplikacijama  te provele radionicu za roditelje “Izrada komunikacijskih knjiga”.  Događaj je popratio i širu javnost o njemu izvijestio Portal53 iz Petrinje.

 

 

Program predstavljen u Maloj kući u Petrinji