ISAAC konferencija 2018

ISAAC konferencija 2018

Svjetsko udruženje za potpomognutu komunikaciju (ISAAC) organiziralo je u srpnju 2018. godine u Australiji Međunarodnu konferenciju za potpomognutu komunikaciju. Tema ovogodišnje konferencije glasila je AACcess All Areas čime je naglašena potreba za jednakim pristupom svim područjima života osoba koje koriste