logoerflogo13373556381963102819fer-logo_

Multidisciplinarna suradnja četiriju Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Grafičkog fakulteta i Filozofskog fakulteta) na projektu „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ (ICT-AAC) i na projektu „Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD)“ nastavlja se kroz suradnju ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet te Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu provode program „Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije (PK) kao metode rane intervencije za djecu od 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama“.

 

Glavni ciljevi programa su:

  1. jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade u zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi te organizacijama civilnog društva za sustavnu primjenu potpomognute komunikacije u radu sa djecom s razvojnim odstupanjima/teškoćama 0-8 godina;
  2. unaprjeđenje dostupnosti asistivne tehnologije i primjerene podrške za djecu s razvojnim odstupanjima/teškoćama od 0-8 godina.

 

7cpnnx13qpo-crew