Jačanje kapaciteta stručnjaka medicinskog i edukacijsko-rehabilitacijskog profila za primjenu potpomognute komunikacije u sustavu rane intervencije provodi se u okviru programa UNICEF-a i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra. Ova bolnica jedinstvena je na području Republike Hrvatske jer je u njoj smješteno preko 100 djece s višestrukim razvojnim teškoćama i kroničnim bolestima ili takvim bolestima i stanjima kojima je dug tijek liječenja te su, radi nemogućnosti pravilnog tretmana u obitelji, smještena u ovoj bolnici. Osoblje bolnice čine uglavnom njegovatelji i medicinske struke kojima su potrebna dodatna znanje i vještine u pružanju razvojno primjerene podrške djeci sa složenim komunikacijskim potrebama. Potreba za podizanjem kvalitete aktivnosti kojima bi se osnažila podrška usmjerena djetetu, provođenje znanstveno utemeljenih pristupa i implementacija koncepata rane intervencije, dovela je do uključivanja bolničkog osoblja u program u okviru kojeg će se edukacijama i mentoriranjem povećati razina kvalitete zdravlja i razvojnih ishoda za djecu od rođenja do 8. godine.

Edukacije u Specijalnoj bolnici Gornja Bistra