Početkom ožujka 2017. godine programske aktivnosti započele su u riječkoj regiji. Ciklus od pet cjelodnevnih edukacija započela je Ana-Marija Bohaček edukacijom „Načela rane intervencije i timskog rada“. U programu edukacija i mentoriranja sudjeluje 15 stručnjaka iz Rijeke, Pule i Gospića.

Istovremeno, održan je i sastanak s ravnateljima udruga, ustanova i institucija koje su sudjeluju u programu i  prepoznaju važnost ulaganja u cjeloživotno obrazovanje.

Na interaktivnoj uvodnoj radionici u Dnevnom centru za rehabilitaciju Slava Raškaj Rijeka predstavljen je cjeloviti program, programske aktivnosti te očekivani ishodi programa. Tema sastanka odnosila se i na kontekst provedbe aktivnosti u pojedinoj ustanovi/udruzi, različite uloge i očekivanja svih dionika, najadekvatniju podršku za povećanje kvalitete usluga i pozitivne promjene za djecu s razvojnim odstupanjima/teškoćama 0-8 godina. Svi sudionici ukazali su i na trenutačne barijere u funkcioniranju sustava rane intervencije i primjeni potpomognute komunikacije na koje nailaze u svom svakodnevnom radu te istaknuli mogućnosti njihova nadilaženja.

Programske aktivnosti u Rijeci