Program “Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije (PK) kao metode rane intervencije za djecu od 0 do 8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama“ predstavljen je u obliku poster prezentacije na 9. međunarodnoj konferenciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ERFCON 2017). Posterom je pružen uvid u trenutačne uvjete u hrvatskoj praksi koji se odnose na primjenu potpomognute komunikacije u programima rane intervencije te dostupnost asistivne tehnologije. Koordinatorica programa predstavila je glavne ciljeve programa i aktivnosti kojima se oni ostvaruju, sudionike programa te očekivane rezultate po završetku programa.

Jedan od dosadašnjih rezultata programa bio je vidljiv u izloženom posteru “Potpomognuta komunikacija kao metoda rane intervencije u Specijalnoj bolnici Goljak”. Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak sudjeluje u programu “Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu PK”, a ovim posterom  dio stručnjaka koji su uključeni u program prikazao je primjenu naučenih znanja i vještina u svom svakodnevnom radu te na taj način pridonio podizanju znanja i svijesti o potpomognutoj komunikaciji  među stručnjacima ove interdisciplinarne konferencije.

Potpomognuta komunikacija na ERFCON-u