Jeste li znali da…

Često donosimo pogrešne zaključke u vezi potpomognute komunikacije, kao što su:

  • Potpomognuta komunikacija posljednji je “spas” u okviru logopedske intervencije.
  • Potpomognuta komunikacija zaustavlja ili onemogućava razvoj govora.
  • Djeca moraju zadovoljiti određeni niz preduvjeta kako bi mogla koristiti potpomognutu komunikaciju.
  • Uređaji za proizvodnju govora namijenjeni su djeci urednog kognitivnog razvoja.
  • Djeca moraju biti određene dobi kako bi mogla postati korisnici potpomognute komunikacije.

Novosti:

Programske aktivnosti u Rijeci
Početkom ožujka 2017. godine programske aktivnosti započele su u riječkoj regiji. Ciklus od pet cjelodnevnih edukacija započela je Ana-Marija Bohaček
Read more.
Program predstavljen u Maloj kući u Petrinji
Program “Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije (PK) kao metode rane intervencije za djecu od 0 do 8 godina
Read more.
Potpomognuta komunikacija na ERFCON-u
Program “Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije (PK) kao metode rane intervencije za djecu od 0 do 8 godina
Read more.
Završile edukacije u svim regijama
Krajem siječnja 2018. godine završen je ciklus edukacija i mentoriranja u okivru programa “Primjena potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije”
Read more.
Donacija asistivne tehnologije
Krajem 2017. godine i početkom 2018. godine ustanovama, institucijama i udrugama uključenima u Program predana je UNICEF-ova velika donacija koja
Read more.